Υποβάλετε το Βιογραφικό σας
 

Αναζητήστε την επόμενή σας εργασία
 

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Κύριος στόχος ενός Βιογραφικού Σημειώματος είναι να παρακινήσει τον εργοδότη να συναντήσει τον υποψήφιο.
Με γνώμονα τον σκοπό αυτό που πρέπει να επιτελεστεί, στις παρακάτω λίγες γραμμές θα βρείτε μερικές βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη σύνταξη ενός βιογραφικού.

ΔΟΜΗ
Το Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να:

 • τονίζει τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου με την πρώτη ματιά
 • αντικατοπτρίζει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία (συνήθως με χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες ενασχολήσεις)
 • αναφέρει συγκεκριμένα καθήκοντα, αρμοδιότητες (να είναι σαφή και ποσοτικοποιημένα αν γίνεται)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το βιογραφικό πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες, κατά προτίμηση με την ακόλουθη σειρά:

 • Προσωπικά Στοιχεία: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα και οικογενειακή κατάσταση
 • Σύντομη Παρουσίαση / Προφίλ: μία σύντομη περιγραφή (2-4 σειρές) με βασικές ικανότητες και προσωπικούς στόχους
 • Επαγγελματική Εμπειρία: είναι απαραίτητο να αναφέρονται (μην ξεχνάτε: με αντίστροφη χρονολογική σειρά):
  • οι ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης
  • ο τίτλος της θέσης
  • το όνομα της εταιρείας.
 • Εκπαίδευση: αναφέρονται (και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε την αντίστροφη χρονολογική σειρά):
  • οι ημερομηνίες απόκτησης των διπλωμάτων / τίτλων σπουδών
  • τα ονόματα των ιδρυμάτων
  • οι τίτλοι σπουδών
 • Ξένες Γλώσσες / Δεξιότητες Πληροφορικής: με προσδιορισμό επιπέδου γνώσης και την αναφορά τίτλων ή πιστοποιήσεων αν υπάρχουν
 • Πρόσθετη (προαιρετική ενότητα): στο τέλος του Βιογραφικού Σημειώματος μπορούν να προστεθούν κατηγορίες για Χόμπι και Ενδιαφέροντα, Συμμετοχές σε Φορείς και Συστάσεις από καθηγητές ή παρελθόντες εργοδότες / προϊσταμένους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 1. Στις περιπτώσεις που βρίσκεστε στην αρχή της σταδιοδρομίας σας, η εκπαίδευση τοποθετείται πριν την επαγγελματική εμπειρία, ενώ μπορούν να αναφερθούν και περισσότερες λεπτομέρειες όπως τίτλοι διπλωματικών εργασιών.
 2. Το Βιογραφικό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες, ενώ αν απαιτείται η αναφορά δημοσιεύσεων, ερευνών κλπ, καλό είναι αυτή να γίνεται σε παράρτημα.
 3. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύντομα και σαφή, δομημένα με τρόπο ώστε στην πρώτη σελίδα να βρίσκονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες.
 4. Πρέπει να γίνεται έξυπνη, αλλά όχι υπερβολική, χρήση μορφοποίησης κειμένου (με έντονη γραφή ή κουκίδες) ώστε να η προσοχή του αναγνώστη να προσελκύεται στα πιο βασικά στοιχεία.
 5. Προτείνεται η χρήση επαγγελματικής ορολογίας που δείχνει οικειότητα με το χώρο, ενώ πρέπει να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αρνητικές εκφράσεις.
 6. Για κάθε θέση στο κείμενο της Προϋπηρεσίας, είναι καλό να αναφέρονται οι αρμοδιότητες και τα επιτεύγματα.
 7. Σε όλα τα κείμενα πρέπει αποφεύγεται το πρώτο ενικό πρόσωπο.
 8. Έχοντας ολοκληρώσει κάποιος το βιογραφικό του είναι πάντα χρήσιμο να το ελέγξει με κάποιο άτομο εμπιστοσύνης και να πάρει προτάσεις και γνώμες για βελτιώσεις

Print
 

Νέες Ευκαιρίες Voucher